na strone.jpg

Oferujemy unikalne połączenie

wiedzy i doświadczenia

zespołu pracującego

w różnych systemach prawnych,

odmiennych kulturach

i warunkach biznesowych.

Wszyscy jesteśmy odwiedzającymi ten czas, to miejsce. Jesteśmy tu tylko przejazdem. 

Naszym celem jest obserwować, uczyć się, rozwijać i kochać…

a potem wrócić do domu.

~ Przysłowie aborygeńskie

web design3.png

Nasze najbardziej pierwotne struktury mózgowe są odpowiedzialne za walkę lub ucieczkę, za zaspokajanie podstawowych ludzkich potrzeb: potrzeby znalezienia pożywienia, schronienia, partnera i utrzymania się przy życiu. Wszystko sprowadza się

do fundamentalnej kwestii „Czy jestem tu bezpieczny?”

Heather Murphy

Forbes Councils Member

 

O NAS

CAP Lawyers prowadzi biura w Polsce, zlokalizowane w Warszawie oraz w Australii w Sydney. Oferujemy unikalne połączenie wiedzy i doświadczenia zespołu pracującego w różnych systemach prawnych, kulturach i warunkach biznesowych.

 

Pracujemy dla osób fizycznych, przedsiębiorców i biznesu na styku dwóch różnych systemów prawnych: prawa cywilnego i prawa zwyczajowego. Z powodzeniem realizujemy projekty transgraniczne, które wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu różnych krajowych i międzynarodowych koncepcji prawnych.

 

Nasi prawnicy mają nowoczesne i postępowe podejście zarówno do pracy z prawem, jak i sposobu zarządzania kancelarią. Wierzymy, że prawo ma służyć człowiekowi i jego bezpieczeństwu. Dlatego też musi się dostosowywać do zmieniających się realiów. Z tego też powodu nieustannie kwestionujemy sedno i ograniczenia pojęć prawnych.

 

Uważamy, że prawo nie powinno być odnoszącym się do siebie konstruktem czystej geometrii, ale procesem społecznym, który ma na względzie działalność człowieka, skupia się zarówno na przyczynach, jak i skutkach, odnosi się do przeszłości i przyszłości. Tworzenie prawdziwych więzi i budowanie zaufania pomiędzy nami a naszymi klientami jest podstawą naszej filozofii. Jesteśmy ludźmi rozmawiającymi z ludźmi, rozumiemy drugiego człowieka. 

 

Aby sprostać wymaganiom rozwoju biznesu w skali globalnej, nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi kancelariami prawniczymi w różnych krajach. Aktywnie współpracujemy również z mediatorami, agentami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi, likwidatorami i syndykami masy upadłościowej zarówno w Australii, jak i w Europie.

starszy.jpg

jak człowiek

z człowiekiem

NASZ ZESPÓŁ

Iwona Pruszyńska

Radca Prawny

 

Podczas pracy w Unii Europejskiej oraz w Australii, Iwona zdobyła duże doświadczenie handlowe oraz biznesowe.

 

W latach 1998-2001 Iwona zajmowała stanowisko prawnika w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Była autorką kluczowych i medialnych decyzji antymonopolowych, między innymi, przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w sprawie z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Grupie Kapitałowej „Orlen” oraz w sprawie Prezesa UOKiK przeciwko TP SA.

 

Iwona jest również współautorką projektów rozporządzeń mających na celu implementację europejskiego prawa konkurencji do systemu prawa polskiego.

 

W okresie przedakcesyjnym przeszła szkolenia w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw konkurencji w Brukseli oraz we francuskim Urzędzie Antymonopolowym w Lyonie.

Iwona jest autorką artykułów o prawie europejskim, prawie konkurencji oraz prawach konsumenckich w periodyku “Business”. Pisze również dla „Rzeczypospolitej” poruszając tematy międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz kontrowersyjnych, z punktu widzenia polskiego czytelnika, rozwiązań australijskiego systemu prawnego.

W roku 2001 Iwona została powołana przez Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych na stanowisko Dyrektora Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Do jej zadań należało stworzenie struktury Biura oraz jego 16 oddziałów a następnie zarządzanie jego pracami, nadzór nad pracami legislacyjnymi Izby oraz reprezentowanie jej w bieżących kontaktach z Ministerstwem Finansów oraz Parlamentem RP.

W latach 2007-2012 współpracowała z australijską kancelarią prawną Grace Lawyers Pty Ltd, gdzie zajmowała się postępowaniami upadłościowymi oraz windykacjami firm operujących na rynku australijskim.

Jako australijski prawnik w Polsce i specjalista prawa australijskiego stara się wyjaśnić jego specyfikę poprzez publikacje w mediach. 

Dziedziny praktyki:

 • Polskie oraz australijskie prawo spadkowe

 • Polskie oraz australijskie prawo rodzinne

 • Świadczenia rodzinne

 • Transgraniczna windykacja długów

 • Międzynarodowe prawo handlowe

 • Polskie oraz australijskie prawo konkurencji

 • Transgraniczne rozstrzyganie sporów oraz postępowań sądowych, w tym mediacje międzynarodowe

 

Kwalifikacje:

 • Dyplom Licencjata z zakresu praktyki prawnej (GDLP) (The Australian National University, Canberra)

 • Adwokat Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa międzynarodowego (Sydney University, Sydney)

 • Magister prawa (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

 • Magister prawa europejskiego (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

 

Organizacje zawodowe:

 • Stowarzyszenie Prawnicze Nowej Południowej Walii

 • Rada Prawna Australii, oddział prawa międzynarodowego

Języki obce:

polski i angielski

Paweł

Knap

Prawnik

 

Jako doradca handlowy jednej z wiodących franczyz w Australii, Paweł zdobył duże doświadczenie biznesowe oraz handlowe.  Bardzo chętnie pomaga klientom z różnym tłem kulturowym lub lingwistycznym.


Pawła reputacja jest wynikiem jego wspaniałych osiągnięć wobec klientów. Był aktywnym członkiem zespołu prawnego firmy Drexler Litigation Lawyers, która niedawno odniosła sukces w rozprawie w Sądzie Najwyższym, Gnych v Polish Club Limited [2015] HCA 23.

 

Dziedziny praktyki:

 

 • Testamenty, majątek oraz zatwierdzenia testamentu

 • Kapitał

 • Prawo rodzinne

 • Świadczenia rodzinne

 • Prawo handlowe

 • Własności intelektualne

 • Rozstrzyganie sporów oraz procesy sądowe

 

Kwalifikacje:

 

 • Dyplom Licencjata z zakresu praktyki prawnej (GDLP) (The College of Law, Sydney)

 • Studia licencjackie z zakresu prawa (LLB) (Western Sydney University) 

 • Adwokat Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii oraz Wysokiego Sądu Australii

 

Organizacje zawodowe:

 • Stowarzyszenie Prawnicze Nowej Południowej Walii

 

Języki obce:

polski, angielski i rosyjski

Monika

Pruszyńska

Mediator, Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydział Prawa i Administracji od roku 2005. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i wykonuje zawód radcy prawnego od roku 2009.

Specjalizuje się w kompleksowej korporacyjnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, w szczególności w branży górniczej. We współpracy z prawnikami australijskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów i sporów na terenie Australii oraz Rzeczypospolitej.

Jako certyfikowany mediator prowadzi mediacje gospodarcze w całej Polsce, a w szczególności na Śląsku i w Katowicach.

Reprezentuje Klientów w licznych procesach sądowych oraz sądowo-administracyjnych. W ramach praktyki zawodowej radca prawny skupia się na wskazywaniu alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów Klienta, prowadzi rokowania w zawieraniu umów, windykuje roszczenia, przeprowadza audyty prawne, łączy, przekształca, zawiesza, likwiduje podmioty gospodarcze.

 

Od roku 2012 jest certyfikowanym mediatorem. 

 
 

ZAKRESY PRAKTYKI

Prawo międzynarodowe prywatne, w tym: prawo handlowe, spółek oraz prawo umów

Windykacja międzynarodowa długów polskich i australijskich

Polskie oraz australijskie prawo spadkowe oraz testamenty transgraniczne

Australijskie uprawnienia do zachowku rodzinnego tzw. family provision

Australijskie uprawnienia do zachowku rodzinnego przy masie spadkowej poza granicami Australii

Polskie, australijskie oraz transgraniczne prawo rodzinne

Konwencja haska o uprowadzeniu dziecka  za granicę przez jednego

z rodziców

Transgraniczne rozstrzyganie sporów

oraz postępowań sądowych, w tym mediacje 

międzynarodowe

Ekspertyzy w zakresie kolizji praw (polskie, australijskie i prawo Unii Europejskiej)

Paszporty polskie,

wizy do Polski

Prawa człowieka oraz działalność pro bono

 

PUBLIKACJE

 

NASZE BIURA

Biuro w Sydney: 

P: +61 02 8036 5530 / M: +61 401952034

   A: Level 5, Edgecliff Business Centre
203-233 New South Head Rd,
Edgecliff NSW 2027

Biuro w Warszawie: 

    ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

M: +48 694 790 593

NAPISZ DO NAS

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Copyright 2020. CAP Lawyers. 

Website: Media Forum