top of page
na strone.jpg

Oferujemy unikalne połączenie

wiedzy i doświadczenia

zespołu pracującego

w różnych systemach prawnych,

odmiennych kulturach

i warunkach biznesowych.

Wszyscy jesteśmy odwiedzającymi ten czas, to miejsce. Jesteśmy tu tylko przejazdem. 

Naszym celem jest obserwować, uczyć się, rozwijać i kochać…

a potem wrócić do domu.

~ Przysłowie aborygeńskie

web design3.png

Nasze najbardziej pierwotne struktury mózgowe są odpowiedzialne za walkę lub ucieczkę, za zaspokajanie podstawowych ludzkich potrzeb: potrzeby znalezienia pożywienia, schronienia, partnera i utrzymania się przy życiu. Wszystko sprowadza się

do fundamentalnej kwestii „Czy jestem tu bezpieczny?”

Heather Murphy

Forbes Councils Member

About

O NAS

CAP Lawyers prowadzi biura w Polsce, zlokalizowane w Warszawie oraz w Australii w Sydney. Oferujemy unikalne połączenie wiedzy i doświadczenia zespołu pracującego w różnych systemach prawnych, kulturach i warunkach biznesowych.

 

Pracujemy dla osób fizycznych, przedsiębiorców i biznesu na styku dwóch różnych systemów prawnych: prawa cywilnego i prawa zwyczajowego. Z powodzeniem realizujemy projekty transgraniczne, które wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu różnych krajowych i międzynarodowych koncepcji prawnych.

 

Nasi prawnicy mają nowoczesne i postępowe podejście zarówno do pracy z prawem, jak i sposobu zarządzania kancelarią. Wierzymy, że prawo ma służyć człowiekowi i jego bezpieczeństwu. Dlatego też musi się dostosowywać do zmieniających się realiów. Z tego też powodu nieustannie kwestionujemy sedno i ograniczenia pojęć prawnych.

 

Uważamy, że prawo nie powinno być odnoszącym się do siebie konstruktem czystej geometrii, ale procesem społecznym, który ma na względzie działalność człowieka, skupia się zarówno na przyczynach, jak i skutkach, odnosi się do przeszłości i przyszłości. Tworzenie prawdziwych więzi i budowanie zaufania pomiędzy nami a naszymi klientami jest podstawą naszej filozofii. Jesteśmy ludźmi rozmawiającymi z ludźmi, rozumiemy drugiego człowieka. 

 

Aby sprostać wymaganiom rozwoju biznesu w skali globalnej, nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi kancelariami prawniczymi w różnych krajach. Aktywnie współpracujemy również z mediatorami, agentami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi, likwidatorami i syndykami masy upadłościowej zarówno w Australii, jak i w Europie.

starszy.jpg

jak człowiek

z człowiekiem

NASZ ZESPÓŁ

Screen Shot 2024-02-23 at 10.39.11 AM.png

Stefan

Psaltis

Radca Prawny

Stefan Psaltis od ponad 15 lat prowadzi z sukcesem sprawy handlowe (w szczególności postępowania sporne), postępowania upadłościowe, spadkowe oraz rodzinne w Sydney. Stosując swoje umiejętności w praktycznym podejściu, Stefan dąży do osiągnięcia wyników zgodnych z potrzebami swojego klienta i jest dumny z tego, że może świadczyć usługi swoim klientom w przejrzysty i praktyczny sposób.

 

Stefan został wpisany na listę radców prawnych przy Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii i Sądzie Najwyższym Australii w 2009 roku. Stefan, jako doświadczony prawnik zarządzający zespołem prawników świadczących usługi w różnych sferach działalności gospodarczej klientów, prowadzi sprawy obejmujące szerokie spektrum jurysdykcji i jest zaznajomiony z procesami sądowymi w sądach stanowych i federalnych.

 

Pracując w Wielkiej Brytanii dla Treasury Solicitor, a także zdobywając doświadczenie w pracy w podmiejskich i miejskich firmach z siedzibą w Sydney, Stefan zdobył wiedzę niezbędną do obsługi szerokiego spektrum klientów.

 

Obszar praktyki:

 

 • Australijskie prawo spadkowe

 • Spory handlowe na terenie Australii

 • Postępownia windykacyjne i upadłościowe na terenie Australii

 • Australijskie prawo nieruchomości

 • Doradztwo handlowe

 

Kwalifikacje (Australia):

 

Licencjat handlowy (BCom) (Uniwersytet Wollongong)

Magister Prawa (University of Technology Sydney)

Adwokat przy Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii

Adwokat przy Sądzie Najwyższym Australii

 

Członek Stowarzyszenia Prawniczego Nowej Południowej Walii

Iwona Pruszyńska

Radca Prawny

 

Podczas pracy w Unii Europejskiej oraz w Australii, Iwona zdobyła duże doświadczenie handlowe oraz biznesowe.

 

W latach 1998-2001 Iwona zajmowała stanowisko prawnika w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Była autorką kluczowych i medialnych decyzji antymonopolowych, między innymi, przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w sprawie z wniosku Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Grupie Kapitałowej „Orlen” oraz w sprawie Prezesa UOKiK przeciwko TP SA.

 

Iwona jest również współautorką projektów rozporządzeń mających na celu implementację europejskiego prawa konkurencji do systemu prawa polskiego.

 

W okresie przedakcesyjnym przeszła szkolenia w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw konkurencji w Brukseli oraz we francuskim Urzędzie Antymonopolowym w Lyonie.

Iwona jest autorką artykułów o prawie europejskim, prawie konkurencji oraz prawach konsumenckich w periodyku “Business”. Pisze również dla „Rzeczypospolitej” poruszając tematy międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz kontrowersyjnych, z punktu widzenia polskiego czytelnika, rozwiązań australijskiego systemu prawnego.

W roku 2001 Iwona została powołana przez Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych na stanowisko Dyrektora Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Do jej zadań należało stworzenie struktury Biura oraz jego 16 oddziałów a następnie zarządzanie jego pracami, nadzór nad pracami legislacyjnymi Izby oraz reprezentowanie jej w bieżących kontaktach z Ministerstwem Finansów oraz Parlamentem RP.

W latach 2007-2012 współpracowała z australijską kancelarią prawną Grace Lawyers Pty Ltd, gdzie zajmowała się postępowaniami upadłościowymi oraz windykacjami firm operujących na rynku australijskim.

Jako australijski prawnik w Polsce i specjalista prawa australijskiego stara się wyjaśnić jego specyfikę poprzez publikacje w mediach. 

Dziedziny praktyki:

 • Polskie oraz australijskie prawo spadkowe

 • Polskie oraz australijskie prawo rodzinne

 • Świadczenia rodzinne

 • Transgraniczna windykacja długów

 • Międzynarodowe prawo handlowe

 • Polskie oraz australijskie prawo konkurencji

 • Transgraniczne rozstrzyganie sporów oraz postępowań sądowych, w tym mediacje międzynarodowe

 

Kwalifikacje:

 • Dyplom Licencjata z zakresu praktyki prawnej (GDLP) (The Australian National University, Canberra)

 • Adwokat Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa międzynarodowego (Sydney University, Sydney)

 • Magister prawa (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

 • Magister prawa europejskiego (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

 

Organizacje zawodowe:

 • Stowarzyszenie Prawnicze Nowej Południowej Walii

 • Rada Prawna Australii, oddział prawa międzynarodowego

Języki obce:

polski i angielski

71_concordia-monika-pruszynska_edited.jp

Monika

Pruszyńska

Mediator, Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydział Prawa i Administracji od roku 2005. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i wykonuje zawód radcy prawnego od roku 2009.

Specjalizuje się w kompleksowej korporacyjnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, w szczególności w branży górniczej. We współpracy z prawnikami australijskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów i sporów na terenie Australii oraz Rzeczypospolitej.

Jako certyfikowany mediator prowadzi mediacje gospodarcze w całej Polsce, a w szczególności na Śląsku i w Katowicach.

Reprezentuje Klientów w licznych procesach sądowych oraz sądowo-administracyjnych. W ramach praktyki zawodowej radca prawny skupia się na wskazywaniu alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów Klienta, prowadzi rokowania w zawieraniu umów, windykuje roszczenia, przeprowadza audyty prawne, łączy, przekształca, zawiesza, likwiduje podmioty gospodarcze.

 

Od roku 2012 jest certyfikowanym mediatorem. 

OUR TEAM
Projects

ZAKRESY PRAKTYKI

Prawo międzynarodowe prywatne, w tym: prawo handlowe, spółek oraz prawo umów

Prawo międzynarodowe prywatne,

w tym: prawo handlowe, spółek oraz prawo umów

Nasi prawnicy koordynują złożone transakcje handlowe, zajmują się regulacjami, doradzają w zakresie dualności podatkowej, prowadzą badania due diligence oraz przygotowują całą wymaganą dokumentację handlową.

 

Nasz kompleksowy zakres usług prawnych obejmuje::

 

 • Zakup i sprzedaż firm w Australii / Polsce

 • Sporządzanie dwujęzycznej dokumentacji kontraktów handlowych

 • Kwestie własności intelektualnej Przygotowywanie indywidualnych umów o pracę i polis na rynek australijski i polski

 • Doradztwo w zakresie najmu komercyjnego

 • Obsługa sekretariatu i zarejestrowanej firmy w Australii

 • Postępowanie w sporach sądowych

 • Bieżące doradztwo handlowe

Windykacja międzynarodowa długów polskich i australijskich

Windykacja międzynarodowa długów polskich i australijskich 

Rejestrowanie i wykonywanie polskich wyroków i orzeczeń sądowych w Australii oraz australijskich orzeczeń sądowych

w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; mediacje i arbitraż.

Polskie oraz australijskie prawo spadkowe oraz testamenty transgraniczne

Polskie oraz australijskie prawo spadkowe i testamenty transgraniczne

Doradzamy publicznym powiernikom i spółkom powierniczym, a także wykonawcom i beneficjentom nieruchomości z majątkiem w Polsce lub Australii w kontekście prywatnych australijskich / polskich spraw rodzinnych i spadkowych. Doradzamy osobom posiadającym aktywa w Australii / Polsce, jak:

 

 • uporządkować testament, tak aby był całkowicie ważny we wszystkich jurysdykcjach;

 • wykonać wolę z testamentu w danej jurysdykcji;

 • osiągać wyniki w sposób efektywny podatkowo.

Posiadanie aktywów w więcej niż jednej jurysdykcji nieuchronnie prowadzi do kolizji prawa, a nie zawsze jest od razu widoczne. Dlatego by zapewnić dokładność i niezawodność naszych porad, dokładnie analizujemy sytuację naszych klientów i przed sporządzeniem testamentów przedstawiamy im kompleksowy raport. Świadczymy również usługi prawne w zakresie uznawania i wykonywania australijskich testamentów  i aktów testamentowych w polskich sądach.

Australijskie uprawnienia do zachowku rodzinnego tzw. family provision

Australijskie uprawnienia do zachowku tzw. family provision

 

W Nowej Południowej Walii osoby uprawnione, które uważają, że nie zostały odpowiednio zabezpieczone na mocy woli zmarłej osoby, mogą złożyć wniosek do Sądu Najwyższego o dalsze świadczenia wobec nich.

Wbrew powszechnemu przekonaniu proces kwestionowania testamentu nie jest procesem szybkim ani prostym. Aby potencjalny powód mógł odnieść sukces, należy spełnić kilka kryteriów.

Co więcej wiele roszczeń o świadczenia rodzinne można rozstrzygnąć bez konieczności rozprawy sądowej przed sędzią. Nieformalne negocjacje między stronami przed wszczęciem postępowania, a także formalny proces mediacji pomagają wielu osobom w znalezieniu rozwiązania bez ponoszenia kosztów pełnego dnia (lub dni) postępowania sądowego.

Cap Lawyers pomaga zarówno powodom, jak i wykonawcom osiągnąć rozsądny i zadowalający wynik roszczeń.

Australijskie uprawnienia do zachowku rodzinnego przy masie spadkowej poza granicami Australii

Family Provisions and Overseas Asset

 

Powszechnie wiadomo, że w Nowej Południowej Walii osoba uprawniona może starać się o wydanie nakazu świadczenia z majątku zmarłego. Mniej znany jest fakt, że nakazy sądowe mogą wykraczać poza granice kraju. Według Australian Bureau of Statistics prawie 28% Australijczyków urodziło się za granicą. Uważa się ponadto, że około milion Australijczyków mieszka obecnie za granicą. Gromadzenie aktyw zarówno w kraju, jak i za granicą może nastręczać problemów, jeśli majątek danej osoby jest przedmiotem postępowania sądowego w sprawie świadczeń rodzinnych, ponieważ o wyniku może decydować:

 • miejsce zamieszkania zmarłego w dniu jego śmierci;

 • oraz prawo wpływające na przeniesienie aktywów w każdej odrębnej jurysdykcji.

 

Nasi prawnicy doradzą, jak zmniejszyć ryzyko skutecznego roszczenia przeciwko spadkowi podlegającemu kilku jurysdykcjom.

Polskie, australijskie oraz transgraniczne prawo rodzinne

Polskie i australijskie prawo rodzinne

Udzielanie porad w celu ustalenia, który kraj jest najbardziej odpowiedni i korzystny do prowadzenia sprawy, w przypadku posiadania aktyw w więcej niż jednym kraju.

 

 • Rozliczenia majątkowe w Australii i Polsce

Gdy para posiada nieruchomość w więcej niż jednym kraju, rozliczenia majątkowe obejmujące majątek i dochód w różnych krajach mogą być złożone. Prawnicy CAP Lawyers pomogą przebrnąć przez zawiłości i doradzą najlepsze rozwiązania.

 

 • Sprawy rozwodowe, gdy małżonkowie mieszkają w różnych krajach lub zawarli związek małżeński w innym kraju niż ich stałe miejsce zamieszkania.

 • Separacja i utrzymanie małżonka

 • Transgraniczne poradnictwo rodzinne i mediacja.

 • Relokacja dzieci za granicę

 • Alimenty na dzieci, w tym egzekwowanie płatności od zagranicznych rodziców i umowy alimentacyjne.

 • Ustalenia dotyczące rodzicielstwa, w których rodzice mieszkają w różnych krajach, często z istotnie różnymi problemami kulturowymi.

 • Nakazy rodzicielskie

 • Prawa rodzicielskie

Konwencja haska o uprowadzeniu dziecka  za granicę przez jednego

z rodziców

Konwencja haska dot. uprowadzenia dziecka

 

Konwencja haska dot. uprowadzenia dziecka to międzynarodowe porozumienie, które pomaga w sprowadzeniu dzieci uprowadzonych do innego kraju. Państwa, które ją podpisały, zobowiązują się do współpracowania ze sobą, żeby dziecko wróciło do swojego kraju jak najszybciej. Polska również jest objęta konwencją haską.

 

Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci. Postępowanie wszczęte na podstawie przepisów Konwencji ma doprowadzić do przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka. 

Postępowanie w sprawie powrotu dziecka jest bardzo złożone, dlatego warto zasięgnąć porady u naszych prawników, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w postępowaniu prawnym w przypadku uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców.

Transgraniczne rozstrzyganie sporów

oraz postępowań sądowych, w tym mediacje 

międzynarodowe

Spory transgraniczne oraz międzynarodowe spory sądowe

 

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w rozstrzyganiu sporów transgranicznych i w międzynarodowych sporach sądowych.

Ekspertyzy w zakresie kolizji praw (polskie, australijskie i prawo Unii Europejskiej)

Kolizje praw

 

Oferujemy doradztwo w zakresie kolizji praw: polskiego, australijskiego oraz Unii Europejskiej.

Paszporty polskie,

wizy do Polski

Polskie paszporty i wizy

 

Pomagamy w zakresie polskich paszportów oraz wiz.

Prawa człowieka oraz działalność pro bono

Prawa człowieka oraz działalność pro bono

 

Cap Lawyers jest zdecydowanym zwolennikiem działalności pro bono. Świadczymy bezpłatne usługi prawne w celu zaspokojenia potrzeb prawnych i zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom najbardziej tego potrzebującym. Nasza praktyka pro bono koncentruje się przede wszystkim na:

 

 • doradztwie i usługach sądowych dla ofiar przemocy domowej oraz dzieci

 • sporach sądowych w interesie publicznym

 • polskim / australijskim prawie konstytucyjnym

 • polskim / australijskim prawie spadkowym

 • australijskim prawie administracyjnym

 • rozstrzyganiu sporów i sporów strategicznych.

 

Świadczymy również szereg usług pro bono, takich jak edukacja prawna, reforma prawa i prace badawcze.

 

Walczymy o prawa człowieka. 

Anchor 1

PUBLIKACJE

ARTYKUŁY PRASOWE:

 

1. Mahomet a oblicza wolności - Publikacja rp.pl - Iwona Pruszyńska

2. Iwona Pruszyńska: Australijski sędzia pokoju nie dla Polaka - Publikacja rp.pl - Wywiad

3. Australia narodziła się przy urnie, nie na polu bitwy - komentuje Iwona Pruszyńska - Publikacja rp.pl

4. Prawnik Iwona Pruszynska o prawie aborcyjnym: Ostatni konserwatyści z Nowej Południowej Walii - Publikacja rp.pl

5. Koronawirus: epidemia testem dla światowych liderów - Publikacja rp.pl - Iwona Pruszyńska

6. Pożary w Australii: chcą pozwać rząd, bo zawiódł naród - Publikacja rp.pl - Iwona Pruszyńska

7. Na początku było słowo - Publikacja rp.pl - Iwona Pruszyńska

8. Polityka australijskich władz wobec imigrantów - Publikacja rp.pl - Iwona Pruszyńska

9. Emerytury australijskie wypłacane w Polsce - Publikacja Infor.pl - Iwona Pruszyńska

10. Pruszyńska: W mediacji nie ma wygranych i przegranych - Mediacja - Rozwody - Infor.pl

11.  Relacje gospodarcze Polski i Australii. Jak rozpocząć biznes - Opinie - Forbes.pl

12. Czy pracodawca ma prawo delegować pracowników na szczepienia przeciwko COVID-19? - Wprost Business

13. Australijskie sądownictwo online w dobie pandemii - Manager

14. Polskie paszporty atrakcyjne dla Australijczyków - Infor

15. Charakterystyka pracy w zakresie prawa australijskiego i europejskiego – Business Magazine

16. Iwona Pruszyńska: Novak Djoković – lord covidowego chaosu

TV:

 

1. #RZECZOPRAWIE: Iwona Pruszyńska rynek usług prawnych w Australii

2. #RZECZOPRAWIE: Prawnik z Australii o tym jak działają sędziowie pokoju

RADIO::

 

Wywiad radiowy o wizach do Australii

Contact

NASZE BIURA

Biuro w Sydney: 

P: +61 02 8036 5530 / M: +61 401952034

   A: Level 5, Edgecliff Business Centre
203-233 New South Head Rd,
Edgecliff NSW 2027

Biuro w Warszawie: 

    ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

M: +48 694 790 593

NAPISZ DO NAS

Dziękujemy!

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Copyright 2020. CAP Lawyers. 

Website: Media Forum

bottom of page